Bat dong san ha noi || Van phong cho thue ha noi || Nha dat ha noi || Mua ban nha dat Ha noi
Tin tức

Cận cảnh bức tranh tài chính của doanh nghiệp bất động sản

Hàng tồn kho cao, chi phí vốn vay chiếm tỷ trọng quá lớn

Sắp tung gói 70.000 tỷ do Ngân hàng Nhà nước “cầm trịch“

Gói liên kết 4 nhà lần này sẽ do Ngân hàng


Stt
Tiêu đề
Ngày
Nơi đăng
Stt
Tiêu đề
Ngày
Nơi đăng
Doanh nghiệp nhà đất
bất động sản mới nhất
Giá : 16.400.000 VND / m2
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 95 m2
Giá : 16 USD / m2
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 77 m2
Giá : 25 USD / m2
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 180 m2
Giá : 16 USD / m2
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 50 m2
Giá : 1.900 USD / Tháng
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 100 m2
Giá : 2.000 USD / Tháng
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 120 m2
Giá : Thương lượng
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 47 m2
Giá : 9.000.000 VND / m2
Địa điểm : Hà Nội
Diện tích : 100 m2mod_pl_banner_bottom